Centrul de Traduceri si Interpretariat EXCELENTIA Icon

Centrul de Traduceri si Interpretariat EXCELENTIA

Vizare acte de studii

Vizare acte de studii

Pentru ca actele de studii să poată fi apostilate / supralegalizate pe original, acestea trebuie vizate în prealabil după cum urmează:

  • Actele de studii preuniversitare (Certificatul de absolvire a 8 clase, diploma BAC, diploma studii postliceale şi foile matricole aferente etc.) se vizează de către INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN, în judeţul în care au fost eliberate actele.
  • Actele de studii din învăţământul superior (Diploma Licenţă, Diploma Master, Diploma Doctorat sau adeverinţele nominale de înlocuire a diplomelor, foile matricole, suplimentele la diplome, programa analitică, adeverinţele etc.) se vizează de către C.N.R.E.D. (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) din cadrul Ministerului Educaţiei.

CENTRUL DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT EXCELENTIA   poate obține pentru clienții săi toate aceste vize, indiferent de instituție.