Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

In Uniunea Europeană, datele cu caracter personal sunt protejate conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 „privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date“, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018.
Firma noastră, Traduceri Excelentia cu adresa Piata Unirii, 6, scara B
bloc 6, mezanin, camera 4 Iaşi, România județul Iași, România, telefon 0740 632 957, în calitate de operator de date, prin prezenta Politica de confidențialitate vă pune la dispoziție informații pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.
Traduceri Excelentia, acordă importanță protejării datelor personale, si se va asigura că va respecta drepturile persoanelor vizate în temeiul GDPR și va depune toate eforturile pentru ca datele dumneavoastră sa fie prelucrate cu conform GDPR.
Dacă aveți sub vârsta de 16 ani, nu ne furnizați date cu caracter personal.
Motivul colectării datelor cu caracter personal apare în momentul în care interacționați cu Societatea prin intermediul Site-ului (completarea formularelor de contact si de estimare pret) ce duce la colectarea datelor cu caracter personal.
Colectăm și să vă prelucrăm datele personale în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale care ne revin față de dumneavoastră sau în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim.
Traduceri Excelentia nu poate fi trasă la răspundere pentru incorectitudinea datelor pe care le-ați furnizat, lipsa actualizării acestora și/sau neglijenta dumneavoastră referitoare la securitatea datelor, în situația în care terțe persoane au intrat în posesia datelor dumneavoastră.

Conform regulamentului, beneficiati de următoarele drepturi referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • Dreptul privind accesul la datele colectate. În situația în care datele cu caracter personal ale dumneavoastră sunt prelucrate de Traduceri Excelentia, vă vom oferi acces la datele respective. Vă vom transmite, dacă ne veți solicita, o copie a datelor dumneavoastră.
  • Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține de la Traduceri Excelentia, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datele dumneavoastră inexacte, având în același timp dreptul de a obține completarea datelor dumneavoastră care sunt incomplete.
  • Dreptul la ștergerea datelor. Aveți dreptul de a obține din partea Traduceri Excelentia ștergerea datelor dumneavoastră, dacă se aplica unul dintre motivele prevăzute de GDPR;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține din partea Traduceri Excelentia restricționarea prelucrării datelor.
  • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi din partea Traduceri Excelentia datele pe care ni le-ați furnizat și dreptul de a ne solicita, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să vă transmitem datele către alt operator.

În situația în care considerați că prelucrarea datelor nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de GDPR, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa www.dataprotection.ro și/sau instanțelor competente.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate de Societate pe baza consimțământului dat de dumneavoastră în momentul în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment, printr-o solicitare transmisă la adresa de e-mail office@traduceriexcelentia.ro.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

Traduceri Excelentia ar putea partaja date cu caracter personal cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implica o schimbare a controlului asupra Traduceri Excelentia, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Traduceri Excelentia va păstra datele pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv a serviciilor de cloud ale terțelor părți). Folosim măsuri tehnice menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat la acestea. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură, castfel nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră până la ajungerea acestora pe serverul nostru. Orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc și Traduceri Excelentia nu va fi responsabilă pentru prejudiciile pe care le veți putea suferi dumneavoastră sau altă persoană ca rezultat al intercepției neautorizate. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Compania va prelucra și va procesa datele dumneavoastră pentru o perioada care nu va depăși perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.