Centrul de Traduceri si Interpretariat EXCELENTIA Icon

Centrul de Traduceri si Interpretariat EXCELENTIA

Divizie de traduceri CAT

Divizie de traduceri CAT

ORICE LIMBĂ, ORICE DOMENIU, ORICE FORMAT

TRADUCERI FĂCUTE CU AJUTORUL TEHNOLOGIILOR DE SUPORT – CAT TOOLS (COMPUTER-ASSISTED TRANSLATIONS)

Ce sunt traducerile făcute cu CAT tools și prin ce se deosebesc acestea față de traducerile făcute clasic, cu ajutorul unui editor de text? Traducerile făcute cu ajutorul unor tehnologii de suport pentru traduceri, așa-numitele memorii de traducere, au obiectivul și marele avantaj de a reduce procentul de erori umane care sunt făcute în mod inevitabil în timpul unei traduceri. Toate acestea se concretizează în oferirea unor servicii pe măsură, specializate, pentru fiecare client în parte.

Cum funcționează efectiv o memorie de traducere?

Software-ul CAT înmagazinează treptat în memoria sa traducerile pe măsură ce se lucrează în programul respectiv, astfel încât acesta îți va sugera în mod automat cuvintele și sintagmele potrivite atunci când un text similar trebuie tradus. Acest lucru asigură consistența terminologiei, un parametru extrem de important pentru atingerea unei calități optime a traducerii per ansamblu, mai ales când e vorba de un proiect de anvergură.

Care sunt avantajele unei traduceri făcute cu instrumente CAT?

Pe lângă o calitate ireproșabilă a traducerii, care provine în primul rând din uniformitatea terminologiei folosite de la început până la sfârșit pe un anumit proiect, traducerile făcute cu instrumente CAT pot fi livrate mai repede, deoarece cu ajutorul tehnologiei timpul necesar pentru efectuarea unei traduceri se reduce consistent și, în mod logic, minimizează costurile clientului (cuvintele repetitive sunt taxate la un tarif mai mic decât cele noi).

Cum se cuantifică traducerile făcute cu instrumente CAT?

Sunt câțiva termeni cheie care se folosesc în legătură cu memoriile de traducere. Dintre cei mai uzuali termeni menționăm: potrivire perfectă, repetiții, potrivire parțială, nicio potrivire. Atunci când un traducător apelează la memoria de traducere pentru un conținut nou poate avea următoarele rezultate: „nicio potrivire”, care înseamnă că nu există în memorie niciun segment care se potrivește. Fraza respectivă va trebui tradusă de la zero de către un traducător uman. Un alt rezultat poate fi „potrivire perfectă” (adică potrivire de 100%) care, în mod evident, înseamnă că există o sintagmă (sau segment) în textul nou care este identic cu un alt segment deja tradus și salvat în memoria respectivă. În acest caz traducătorul trebuie să verifice că acel segment este folosit corect în contextul noii traduceri și să o aprobe pur și simplu, dacă într-adevăr așa e. Iar alt rezultat poate fi „potrivire parțială”, atunci când există o sintagmă sau un segment în noul conținut care este similar, însă nu identic, cu un segment deja salvat în memoria de traducere. În toate cazurile de mai sus, traducătorul uman trebuie fie să revizuiască, fie să verifice rezultatele dacă acestea sunt corecte, fie să le modifice, având întotdeauna ca obiectiv traducerea corectă a sintagmei respective.

Odată cu primirea proiectului de traducere facem o analiză inițială, bazată pe calculul automat al parametrilor specifici mai sus menționați, iar clientul va ști de la bun început care va fi costul proiectului și, bineînțeles, termenul de livrare.

Când se recomandă să recurgem la traduceri făcute cu instrumente CAT?

ÎNTOTDEAUNA când e vorba de un proiect mai amplu sau recurent. Indiferent dacă e vorba de un proiect din domeniul IT, industria mașinilor, farmaceuticelor sau orice altă industrie, documentația dumneavostră poate consta începând cu ghiduri tehnice, informații ale produsului până la materiale de marketing, printre multe altele.

Instrumentele CAT le dau traducătorilor umani marele avantaj de a folosi traduceri făcute anterior care au fost aprobate din punct de vedere al calității într-un sistem care stochează și permite accesul facil și rapid la memorii de traducere. Instrumentele CAT pun, de asmenea, la dispoziție un mijloc de a construi pe memorii de traducere deja făcute sau chiar de a crea noi memorii prin intermediul corecturilor sau prin traducerea de la zero a noi segmente. Centrul de traduceri „EXCELENTIA”  folosește instrumente CAT și memorii de traducere pentru a îmbunătăți calitatea traducerii și a eficientiza costurile pentru client.

Care sunt programele CAT pe care le folosim?

ATENȚIE , programele CAT nu trebuie confundate cu mașini de traducere automată, cum e motorul de traducere google translate. În cazul acestora, computerul face traducerea, însa un traducător care folosește instrumente CAT face el însuși traducerea, bazându-se pe memoria de traducere, care este doar un instrument de suport. Instrumentele CAT recurg la diverse formate, majoritatea proiectelor noastre fiind traduse cu TRADOS, însă folosim orice alte programe CAT: SDL Trados Studio 2014 / 2011, SDL Trados 2007, Wordfast, Across, Transit NXT, Transit XV, MemoQ, Alchemy Catalyst, Déjà Vu, Translation Workspace, Xliff Editor, SDLX, Idiom Worldserver, POEdit, XTM Cloud, Microsoft Localization Studio, Resource Studio, Helium, Passolo, GTT.

Desktop publishing (DTP)

În colaborare cu o echipă de profesioniști de editori grafici, vă putem furniza versiuni localizate ale cataloagelor, manualelor sau broșurilor în orice format doriți, utilizând ultimele versiuni de software DTP și grafică de ultimă oră. Documentul dumneavoastră poate fi pregătit pe orice tip de hârtie specială, la alegerea dumneavoastră. Materialele listate în această formă pot fi livrate direct de la biroul de DTP, tipărite de către o tipografie de top.