Centrul de Traduceri si Interpretariat EXCELENTIA Icon

Centrul de Traduceri si Interpretariat EXCELENTIA

Apostilare documente

Apostilare documente

Apostilarea este o procedură care constă în aplicarea de către autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga a unei ştampile ( Apostilla) pe actele oficiale emise în ţara respectivă şi care urmează a fi utilizate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei vezi aici lista țărilor semnatare)

CENTRUL DE TRADUCERI ŞI INTERPRETARIAT EXCELENTIA  vă oferă servicii de reprezentare pentru apostilare la oricare dintre autorizăţile competente, în oricare judeţ al ţării:

 • La PREFECTURĂ, Apostila se aplică pe acte oficiale administrative
 • La TRIBUNAL, Apostila se aplică doar pe actele emise de instituţii din cadrul Ministerului Justiţiei
 • La CAMERA NOTARILOR PUBLICI, Apostila se aplică pe acte notariale originale sau pe copii şi traduceri legalizate notarial

Contactaţi-ne direct pentru o simulare precisă în care veţi primi detaliat tipul de procedură în funcţie de act, timp şi costuri

În cazul în care doriți să folosiți un anumit act de studiu într-un stat care nu este semnatar al Convenției de la Haga ( vezi aici lista țărilor semnatare), acesta trebuie vizat la Ministerul de Externe.

Procedura de supralegalizare constă, în principal, în:

 • Vizarea originalelor la Ministerul Justiţiei / Ministerul Educației / Ministerul Sănătății / Ministerul Afacerilor Externe / Camera Notarilor Publici (în funcţie de tipul documentului)
 • Traducerea autorizată în limba ţării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulaţie internaţională, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei
 • Legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public
 • Supralegalizarea semnăturii şi sigiliului notarului prin Camera Notarilor Publici
 • Supralegalizarea sigiliului Camerei Notarilor prin Ministerul Afacerilor Externe
 • Supralegalizarea finală prin secţia consulară a statului respectiv în România

Vă recomandăm să acordaţi atenţie la următoarele aspecte:

 • Actele de studii vor putea fi supralegalizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Ministerul Educaţiei
 • Actele emise de Ministerul Sănătății (certificate, recomandări) vor putea fi supralegalizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Direcția Juridic și Contencios din cadrul Ministerului Sănătății. Adeverintele medicale trebuie vizate de către Direcția Județeană de Sănătate înainte de a putea fi supralegalizate
 • Pentru supralegalizarea prin Secţiile Consulare, tarifele, condiţiile şi termenele de predare diferă în funcţie de regimul de lucru al fiecărei ambasade. Vă rugăm să ne contactaţi şi vă vom informa corect în funcţie de caz